Sedan Kottarnas förskola öppnade 1990 har vi givit barnen utrymme till inflytande och delaktighet. Pedagogerna är lyhörda för barnens förutsättningar och intressen i planeringen av verksamheten. Barngruppen är liten – högst 21 elever – och personaltätheten hög. 


Vi använder vår fantastiska utegård så mycket som möjligt, och anser att det man kan göra inne också går att göra ute. På gården kan man leka affär i lekstugan, klättra i träd, cykla, skapa med sand, svischa ner för rutschkanan, eller ligga i kompisgungan och titta på molnen. Den egna skogen ger möjlighet till många spännande lekar. Det är intressant och kul att hitta olika insekter, svampar och andra växter, för att sedan ta reda på vad de heter och lära sig mer om hur de lever.


Vi har skogen alldeles om hörnet och gör ofta utflykter. I läroplanen står det ”att barnen ska ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle”. Vi menar att det är lättare för barn som vistas mycket i naturen.  Att promenera i skogen stimulerar dessutom grovmotoriken på ett helt annat sätt än att bara röra sig på platt mark.


Inne i våra nyrenoverade lokaler är miljön utformad för att stimulera utforskande, lek och möten.


Kottarnas övergripande mål är en barngrupp med trygga individer, där alla barn får utveckla sin egen identitet. De ska känna sig respekterade och vara trygga att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Vi arbetar med positiv förstärkning, uppmuntrar upptäckarlust och har tilltro till barnens förmåga.