Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ innebär ett större engagemang jämfört med att låta barnet gå på en vanlig förskola. Samtidigt får du som förälder en god inblick i verksamheten och har stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. Du får en personlig och trygg förskola där det är lätt att känna sig hemma.


För att skapa en så bra miljö som möjligt för barnen och personalen hjälper föräldrarna på Kottarna löpande till med vissa uppgifter.


Varje familj gör två till tre arbetsinsatser per termin. Arbetsinsatsen innebär att man avlastar personalen genom att vara med barngruppen under en måndags- eller fredagseftermiddag samt att man under samma vecka ansvarar för att lokalen städas under helgen.


Utöver denna arbetsinsats hjälps föräldrarna åt med att fixa saker när behov uppstår. 


För mer långsiktigt underhåll och förbättringsarbete deltar man i  två gemensamma fixardagar per år.  Utöver att lokalen och gården förbättras rent praktiskt blir blir de ett tillfälle för föräldrarna att lära känna varandra. Fixardagarna brukar vara väldigt uppskattade av både personal och barn.


Eftersom förskolan drivs som en förening deltar någon från varje familj på den årliga föreningsstämman. En förälder från varje familj förväntas också delta i styrelsearbetet under någon period.De som sitter i styrelsen just nu är:


Sofie Engel, Ordförande

Therese Gustafsson, Vice Ordförande

Hanna Stahre, Kassör

Hajar Alsaidan, Personalansvarig

Christoffer Johansson, Teknikansvarig

Hanna Andersson, Suppleant

Hanna Rejmell Eriksson, Suppleant


De nås allihop på mail styrelsen@kottarna.se

Ordföranden nås på mail ordforande@kottarna.se