Eva Farkas

Legitimerad Rektor

Karolina Strömblad

Förskolelärare under utbildning

Salvina Panici

Köksansvarig

John Chen

Förskolelärare under utbildning

Gustav Kristensson

Legitimerad förskolelärare

Nadezhda Shestakova

Barnskötare