Vi månar om våra gemensamma matstunder. I lugn och ro får barnen ta för sig av maten själva, de samtalar och alla får möjlighet att komma till tals.


Vi är mycket nöjda med maten som lagas på den intilliggande restaurangen Nova. Frukost och mellanmål lagar pedagogerna.